บ้านพัก ( 2 ห้องนอน ) 10 คน / หลัง , คืน = 1,500 บาท
       
 
เต็นท
       
       
       
 
เต็นท์ใหญ่10 คน/หลัง คืน =2,000 บาท
เต็นท์ใหญ่ 2คน/หลัง ,คืน = 300 บาท
นำเต็นมาเองคนละ100บาท เด็ก 50 บาท
     นักเรียนเข้าค่ายทำกิจกรรมนำเต็นท์
มาเองคน 20 บาท / คืน
ติดต่อที่
คุณเทอดศักดิ์ โมนยะกุล

27 หมู่7 บ่อคลึง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
089-9182114คุณศรีพร โมนยะกุล
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 17.00 น.
032-711086 คุณศรีพร โมนยะกุล
ย้อนกลับก่อนหน้า  
  _____________________________________________
โปรดจองสำรองที่พักล่วงหน้า
เพื่อความแน่นอนและสะดวกในการให้บริการ