บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
        คลิ๊กที่รูปด้านล่างนี้เพื่อเข้าชมบ้านในแบบต่างๆ
               
   
เต็นท
       บ้านพักพัดลม
              บ้านพัก ( 2 ห้องนอน ) 7 คน / หลัง , คืน = 2,000 บาท
   บ้านพัก ( 3 ห้องนอน ) 12 คน / หลัง , คืน = 2,500 บาท
    บ้านพัก ( 3 ห้องนอน ) 14 คน / หลัง , คืน = 3,500 บาท
    บ้านพัก ( 3 ห้องนอน ) 15 คน / หลัง , คืน = 4,000 บาท
  บ้านพักไม้สน ( 3 ห้องนอน ) 18 คน / หลัง , คืน = 5,000 บาท
เต็นท์ใหญ่ 8 คน/หลัง คืน =1,600 บาท
เต็นท์ใหญ่ 2คน/หลัง ,คืน = 500 บาท
นำเต็นมาเองคนละ 200 บาท
     มีที่เล่นแคมป์ไฟและกลอง
     ลำโพง ไมโครโฟนบริการ

       บ้านพักปรับอากาศ
         บ้านพักปรับอากาศ 3 ชั้น = 8,000 บาท / คืน
       บ้านพักปรับอากาศ ห้องเล็ก พัก 2 คน = 1,200 บาท / คืน

     นักเรียนเข้าค่ายทำกิจกรรมนำเต็นท์
มาเองคน 60 บาท / คืน

        
         บริการสระอาบน้ำแร่ร้อนฟรีสำหรับลูกค้าพักค้างคืน
     นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ประกอบอาหารรับประทานเอง
          โปรดเตรียมอุปกรณ์มาเอง

ติดต่อที่
คุณเทอดศักดิ์ โมนยะกุล

27 หมู่7 บ่อคลึง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
089-9182114คุณศรีพร โมนยะกุล
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 17.00 น.
032-711086 คุณศรีพร โมนยะกุล
 นักเรียนนักศึกษาเหมาะที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
      การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ - สิ่งแวดล้อม
      ต้อนรับน้องใหม่
      ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
      สังสรรค์รวมเพื่อน
     
  _____________________________________________
     
โปรดจองสำรองที่พักล่วงหน้า
เพื่อความแน่นอนและสะดวกในการให้บริการ