บริการอาบน้ำแร่  
         
 

 

 
ค่าบริการอาบน้ำแร่

ชนิดสระ
ชาวต่างชาติ
ชาวไทย

ติดต่อที่
คุณเทอดศักดิ์ โมนยะกุล

27 หมู่7 บ่อคลึง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
089-9182114 คุณศรีพร โมนยะกุล
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 17.00 น.
032-711086 คุณศรีพร โมนยะกุล

ผู้ใหญ
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
สระกระเบื้อง
80
50
50
30
สระดิน
50
30
30
10
        บริการสระอาบน้ำแร่ร้อนฟรีสำหรับลูกค้าพักค้างคืน